Macierz Społecznych Szkół Polonijnych we Francji

Fédération des Organisations Éducatives de la Polonia en France

Głosem narodu jest harmonia czysta, mieczem – jedność i zgoda, celem – prawda.

Cyprian Kamil Norwid

AKTUALNOŚCI

Polub nas