Wydarzenia Macierzy

Paryski koncert wsparcia dla Polaków na Białorusi

W Paryżu w polskim Domu Kombatanta odbył się koncert wsparcia dla Polaków na Białorusi. W ramach wydarzenia przedstawiciele Polaków na Białorusi zaprezentowali sytuację polskich organizacji edukacyjnych w tym kraju.

Z pianistycznym recitalem wystąpili polscy studenci z Ukrainy i Białorusi. W programie znalazły się między innymi utwory Fryderyka Chopina i Karola Szymanowskiego. Recytowano też poezję Adam Mickiewicza.

Eliminacja polskości –

Wydarzenie było okazją do przypomnienia, że od dwóch lat białoruskie władze dążą do całkowitego wyeliminowania polonijnych placówek oświaty. Mówił o tym Andrzej Janulewicz – absolwent polskiego liceum w Grodnie i inicjator spotkania w Domu Kombatanta.

– W tym momencie nie ma prawie żadnej oficjalnej możliwości nauki języka polskiego na Białorusi. Tak jest też w Grodnie, gdzie 20 procent ludności – czyli prawie 70 tys. osób – uważa się za Polaków – podkreślił Andrzej Janulewicz. Wskazał, że białoruski reżim ściga w sądach nauczycieli języka polskiego, konfiskuje podręczniki i zamyka polonijne biblioteki.

Prześladowania dotknęły też jedną za najstarszych polskich organizacji oświatowych na Białorusi – „Polską Macierz Szkolną”. – Znam osobiście prezes Polskiej Macierzy na Białorusi – Panią Andżelikę Borys – o której usłyszałam, że jest uwięziona, a aktualnie przebywa w areszcie domowym – mówiła Danuta Bukszańska-Lemoyne, prezes Polskiej Macierzy we Francji, która współorganizowała koncert.

– Mamy moralny obowiązek, żeby te organizacje wesprzeć – apelowała rozmówczyni Polskiego Radia.

źródło: IAR