O NAS

Macierz (Federacja) jest stowarzyszeniem niezależnych i demokratycznych organizacji, których celem jest rozwijanie i promowanie inicjatyw, postaw i dziaƚań sprzyjających nauczaniu języka polskiego jako ojczystego i obcego oraz propagowanie kultury polskiej we Francji. Aktualnie Macierz zrzesza 14 szkół języka i kultury polskiej z całej Francji.