O NAS

Macierz (Federacja) jest stowarzyszeniem niezależnych i demokratycznych organizacji, których celem jest rozwijanie i promowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających nauczaniu języka polskiego jako ojczystego i obcego oraz propagowanie kultury polskiej we Francji.
Założona 3 września 2016 roku z inicjatywy Karoliny Widzyńskiej (Literka) i Danuty Bukszyńskiej Lemoyne (ENP) Macierz respektuje niezależność wchodzących w jej skład organizacji oraz ich praw do podejmowania suwerennych decyzji .

Cele Macierzy Społecznych Szkół Polonijnych we Francji to:

  1. inicjowanie i wspieranie współpracy pomiędzy zrzeszonymi organizacjami,
  2. promowanie oświaty i kultury polskiej we Francji,
  3. działanie na rzecz wielojęzyczności,
  4. współpracę z zagranicznymi organizacjami w zakresie propagowania nauki języka i kultury polskiej,
  5. zrównanie szans nauczycieli szkół społecznych i przykonsularnych oraz wszystkich uczniów,
  6. stworzenie Ośrodka Kultury Polonijnej w Paryżu.

Aktualnie Macierz zrzesza 14 szkół języka i kultury polskiej z całej Francji.