EDUKACJA

Oferta szkół polonijnych skierowana jest do Polonii oraz przyjaciół i sympatyków zamieszkałych na terenie Francji.

Do szkół polonijnych uczęszczają dzieci, dla których język polski jest najczęściej drugim lub kolejnym językiem. W przeważającej większości są to dzieci urodzone we Francji, których jeden rodzic jest Polakiem, lub jest pochodzenia polskiego.

Zadaniem i głównym celem szkół polonijnych jest nauczanie języka polskiego oraz historii i geografii Polski, a także przekazanie tradycji i zwyczajów polskich oraz zaszczepienie sentymentu do kraju przodków.

Szkoły polonijne organizują również kursy języka polskiego jako obcego dla osób pochodzenia polskiego, lub osób, które pragną z powodów osobistych lub zawodowych uczyć się polskiego.

Szkoły polonijne są ważnym miejscem spotkań rodziców oraz polonii francuskiej. Pełnią ogromną role w scalaniu środowiska polonijnego, jak i propagowaniu kultury polskiej wśród lokalnych społeczności.