HISTORIA SZKOLNICTWA POLSKIEGO WE FRANCJI


Lecz zaklinam – niech żywi nie tracą nadziei
I przed narodem niosą oświaty kaganiec;
A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei,
Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!

„Testament mój” – Juliusz Słowacki


KARTKA Z DZIEJÓW NAUCZANIA POLSKIEGO WE FRANCJI  (1910-1966)

Bolesław KUKURYKA
Prezes Niezależnego Związku Nauczycielstwa Polskiego we Francji

LA CONTRIBUTION DES ECOLES POLONAISES AU PATRIMOINE POLONAIS DANS LA REGION PARISIENNE (2011)

Colloque international, 18-19 février 2011