SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

Kształcenie i doskonalenie nauczycieli polonijnych oraz polskojęzycznych

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli został powołany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w celu fachowego i systemowego realizowania form doskonalenia nauczycieli.

Polonijne Centrum Nauczycielskie – Prowadzone przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG)

Polonijne Centrum Nauczycielskie jest instytucją oświatową powołaną przez Ministra Edukacji Narodowej w 1991 r. Zadaniem Centrum jest merytoryczne i metodyczne wspomaganie nauczycieli spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej, uczących języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim.

Grupa Edukacyjna SEN

Oferta szkoleniowa skierowana jest do nauczycieli w Polsce oraz do Nauczycieli Polonijnych pracujących z dziećmi dwujęzycznymi i wielokulturowymi. Mogą z niej korzystać także Nauczyciele polskich przedszkoli i szkół oraz pedagodzy pracujący w Polsce z dziećmi migrującymi.   Pracujemy też z Dyrektorami oraz Kadrą Kierowniczą przedszkoli i szkół. Szkolenia prowadzone są przez specjalistów znających realia i specyfikę szkół funkcjonujących w Kraju i poza granicami Polski.  W naszej ofercie znajdziecie Państwo szkolenia stacjonarne, webinaria i indywidualne konsultacje ze wszystkich przedmiotów i dziedzin.