BIBLIOTEKA POLSKA W PARYŻU

Biblioteka Polska w Paryżu to jedna z najstarszych i najbogatszych pod względem zbiorów instytucji emigracyjnych.

Zlokalizowana w samym sercu Paryża, na wyspie św. Ludwika, nad brzegiem Sekwany, powstała w 1838 r. z inicjatywy czołowych przedstawicieli Wielkiej Emigracji. Jej twórcy, emigranci po powstaniu listopadowym 1830 r., stworzyli tam oazę polskiej kultury i wolnej myśli politycznej, miejsce spotkań i dyskusji. Zgromadzili cenne dzieła literackie, dzieła sztuki i dokumenty oraz pamiątki po wybitnych polskich twórcach. Pierwsze wydanie dzieł Mikołaja Kopernika, pamiątki po Fryderyku Chopinie, rękopisy Adama Mickiewicza – wszystko to dziś oglądać można w Bibliotece, która wbrew nazwie pełni jednocześnie funkcję archiwum i muzeum.

Od samego początku jej działalność daleko wykraczała poza zadania tradycyjnej biblioteki, co sprawiło, że postrzegana jest jako swego rodzaju nieoficjalna ambasada kultury polskiej we Francji.

Więcej informacji na stronie internetowej : La Bibliothèque Polonaise de Paris (BPP)

Historia Biblioteki Polskiej w Paryżu: Biblioteka Polska w Paryżu

Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Polskiej w Paryżu

Biblioteka Polska w Paryżu

Société Historique et Littéraire Polonaise
Bibliothèque Polonaise de Paris
6, quai d’Orléans
75004 Paris
tel. +33 01 55 42 91 87
www.bibliotheque-polonaise-paris-shlp.fr
secretariat@bplp.fr

Godziny otwarcia

muzea, czytelnia: środa-sobota: 14.15-18.00
pracownia zbiorów specjalnych: wtorek-piątek: 9.15-13.00; 14.15-18.00