Wydarzenia Macierzy

Spotkanie z przedstawicielami Instytutu Kolbego

W dniu 13 stycznia 2023 roku, w Domu Kombatanta odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli środowisk polonijnych z dr hab. Jackiem Gołębiowskim, profesorem KUL-u, dyrektorem nowo powstałego Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego Instytut Rozwoju Języka Polskiego oraz profesorem KUL-u Januszem Bieniem.

Paryska wizyta ma na celu poznanie i zrozumienie potrzeb Polonii po to, żeby ją wspierać, konsolidować i integrować.

Macierz Społecznych Szkół Polonijnych we Francji Macierz – Francja reprezentowały Elżbieta Malicka z Literki oraz Danuta Bukszyńska-Lemoyne z Ecole Nova Polska.

Pan profesor otrzymał kilka konkretnych informacji w postaci, między innymi, artykułów z kwartalnika „Uczymy jak uczyć – Polacy za granicą: Francja na temat stanu edukacji polonijnej we Francji dawniej i dziś.”

Wkrótce wszystkie organizacje polonijne zainteresowane współpracą z Instytutem Rozwoju Języka Polskiego otrzymają droga mejlową ankietę z propozycją jej uzupełnienia.

Był to wartościowy, merytoryczny i bardzo obiecujący moment.