Wydarzenia Macierzy

I Kongres Szkół Polonijnych we Francji

25 i 26 listopada 2017 roku odbył się w Ambasadzie RP w Paryżu pierwszy Kongres Szkół Polonijnych we Francji, zorganizowany z inicjatywy Pani Danuty Lemoyne, Prezesa Macierzy Szkół Polonijnych we Francji i przy dużym udziale pracowników szkoły Ecole Nova Polska.

Tematem Kongresu byƚa :

„Współczesna emigracja polska. Fakty, potrzeby i wyzwania instytucji edukacyjnych na obczyźnie”.

Bardzo dziękujemy Panu Ambasadorowi RP we Francji, Tomaszowi Młynarskiemu, który był gospodarzem spotkania oraz Panu Konsulowi Hubertowi Czerniukowi, Pani Konsul Beacie Jeśko i Pani Jolancie Niedziela-Thebault za wsparcie i pomoc podczas realizacji projektu.

Na Kongres przyjechali znamienici goście: Senatorzy RP Małgorzata Kopiczko i Łukasz Mikołajczyk, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej Beata Pietrzyk i Mariusz Tokarski, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Bonisławski.

Swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele Macierzy Polskich z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Irlandii Północnej, Holandii i Litwy oraz Pani Agnieszka Zając – reprezentant Kongresu Oświaty Polonijnej.

Obecni byli również przedstawiciele wszystkich szkół polskich należących do Macierzy Społecznych Szkół Polonijnych we Francji: z Nicei, Aix-en-Provence, Tuluzy, Grenoble, Champigny, Arcueil, Argenteuil.

Przy okazji tego wydarzenia Medale Komisji Narodowej z rąk Pana Ambasadora otrzymała Pani Dyrektor Danuta Lemoyne oraz dwie nauczycielki naszej szkoły: Ewa Dubut i Małgorzata Badecka. Gratulujemy!

Na Kongres wystąpienia przygotowali wspaniali prelegenci: Faustyna Mounis z ODN SWP, Stella Strzemecka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Aneta Krzyworzeka z Uniwersytetu Warszawskiego, Małgorzata Pawlusiewicz, autorka podręczników dla dzieci polonijnych, pracująca od lat w szkolnictwie polonijnym w Stanach Zjednoczonych, Agnieszka Rabiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Klaudia Florek, nauczyciel z Ecole Nova Polska, Ewa Przewłocka-Mołdawan, logopeda pracująca z dziećmi dwujęzycznymi, Olga Tumińska z Instytutu Pamięci Narodowej oraz Ewa Kowalska i Anna Popielarczyk-Pałęga z Muzeum Wojska Polskiego. Wszystkim serdecznie dziękujemy za uświetnienie Kongresu!

Podziękowania kierujemy również w stronę rodziców z Ecole Nova Polska, którzy bardzo nam pomogli w organizacji tego dużego wydarzenia – bez Was nie dalibyśmy rady!

Kongres dostarczył nam niezapomnianych wrażeń i emocji. Mamy nadzieję, że będzie początkiem głębszej integracji i szerszej współpracy pomiędzy wszystkimi organizacjami edukacyjnymi we Francji.

Zapraszamy do lektury kompendium powstałego po I Kongresie Szkół Polonijnych we Francji.