Kompendium

po I Kongresie Szkół Polonijnych we Francji

Współczesna emigracja polska
Fakty, potrzeby i wyzwania instytucji edukacyjnych na obczyźnie
Paryż 25-26 listopada 2017