Wydarzenia Macierzy

III Europejska Konferencja Metodyczna

III Europejska Konferencja Metodyczna organizowana przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” wraz z Macierzą Społecznych Szkół Polonijnych we Francji odbyła się w Paryżu w dniach 8 – 10 czerwca 2018 roku.