Ambasada RP w Paryżu

Wybitny Polak we Francji

Wybitni Polacy z Francji nagrodzeni – edycja 2020-2021

Już po raz ósmy w Ambasadzie RP w Paryżu wręczono statuetki „Wybitny Polak” we Francji. Przedstawiciele środowiska polonijnego przyznali nagrody w pięciu kategoriach: osobowość, nauka, kultura, biznes i Młody Polak.

🇵🇱

3 grudnia 2021 roku w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Paryżu w obecności Ambasadora RP we Francji Pana Tomasza Młynarskiego odbyła się uroczystość wręczenia nagród w Konkursie Wybitny Polak we Francji w latach 2020 i 2021.

🇫🇷

Le 3 décembre 2021 à l’Ambassade de la République de Pologne à Paris en présence de l’Ambassadeur de la République de Pologne en France, M. Tomasz Młynarski, a eu lieu une cérémonie de remise des prix du concours Polonais exceptionnel en France en 2020 et 2021.

Konkurs „Wybitny Polak” to inicjatywa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.
– Głównym celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku Polaków, pokazanie ich dokonań oraz wyróżnienie i promocja osób, które odniosły sukces w kraju i poza jego granicami. To również okazja do przybliżenia biografii tych rodaków, którzy bardzo często są znani i szanowani na emigracji, lecz pozostają anonimowi w Polsce – mówi Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

8. edycja konkursu „Wybitny Polak” we Francji zakończyła się uroczystą galą, która odbyła się w 3 grudnia 2021 roku w Pałacu Monaco w Paryżu, siedzibie Ambasady RP. Po raz kolejny uhonorowano wybitnych rodaków wyróżniających się swoją działalnością i promujących Polskę we Francji.

Podczas tegorocznej gali wręczono także statuetki laureatom tytułu „Wybitny Polak” z 2020 roku. W zeszłym roku ze względu na pandemię koronawirusa uroczystość nie odbyła się.

Nagrody w Konkursie Wybitny Polak we Francji za lata 2020/2021 zostaną wręczone w następujących kategoriach:

 1. Nauka / Sciences – Pan/Monsieur Marcin Detyniecki
 2. Nauka / Sciences – Pani/Madame Renata Cabas-Mrozowicz
 1. Kultura / Culture – Pani/Madame Elisabeth Czerczuk
 2. Kultura / Culture – Pan/Monsieur Marek Brzezinski
 1. Młody Polak / Jeune Polonais – Pani/Madame Mathilda Milik
 2. Młody Polak / Jeune Polonais – Pan/Monsieur Kamil Syprzak
 1. Biznes/Affaires– Państwo/M. Mme Łukasz & Jadwiga Kucharscy
 2. Biznes/Affaires – Pan/Monsieur Olivier Lemasle
 1. Osobowość / Personnalité – Pan/Monsieur Stanislas Paczynski

Nagroda Specjalna Ambasadora / Prix Spécial de l’Ambassadeur 2020/2021

 1. Pan/Monsieur Henri Rogowski
 2. Pan/Monsieur Krystian Gawron

Wyróżnienia / Finaliste :

 1. Osobowość / Personnalité – Pan/M. Gilles Krowicki
 2. Osobowość / Personnalité – Pani/Madame Danuta Bukszynska Lemoyne
 3. Biznes/Affaires – Pani/Madame Dorota Wojdak
 4. Młody Polak / Jeune Polonais Pan/ Monsieur Olivier Lemasle
 5. Kultura / Culture – Pani/Madame Jadwiga Gielniewski

Nagroda Specjalna Kapituły / Prix spécial du Jury :

 1. Pułkownik /Colonel Marc-Henri WRONSKI
 2. Pan/Monsieur Janusz Matecki

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy dużo siły oraz motywacji do dalszego aktywnego działania.

Źródło:
https://www.facebook.com/wybitnypolakwefrancji
https://wybitnypolak.pl/pl/aktualnosci