Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Obrony Domu Kombatantów Polskich i ich rodzin im. Generała Władysława Andersa we Francji

Celem stowarzyszenia jest:

konserwacja i utrzymanie domu położonego przy rue Legendre 20 w Paryżu 75017, jako miejsca pamięci polskich weteranów we Francji,
rozwój polskich tradycji na rzecz przyszłych pokoleń polskiego i francusko-polskiego pochodzenia oraz kontynuacja różnych działań stowarzyszeń w zakresie tradycji historycznej, kulturowej, religijnej, chrześcijańskiej, edukacyjnej i patriotycznej.


Association de la Sauvegarde de la Maison des Anciens Combattants Polonais en France

La mission de l’association est:

conservation et entretien de la Maison de Combattant située rue Legendre 20 à Paris 75017, comme lieu de mémoire des anciens combattants polonais en France,
développement des traditions polonaises pour les générations futures d’ascendance polonaise et franco-polonaise et poursuite des diverses activités des associations dans le domaine de la tradition historique, culturelle, religieuse, chrétienne, éducative et patriotique.


Association for the Protection of the General Wladyslaw Anders’ House of Polish Veterans in France and their families

The purpose of this association is:

the preservation and maintenance of the House located at 20, rue Legendre in Paris 75017, as a place of remembrance of Polish Veterans in France,
the development of Polish traditions for the benefit of future generations of Polish and Franco-Polish origin and the continuity of the various activities of associations of a historical, cultural, religious character of Christian tradition, educational and patriotic.