Kto chce sprzedać?

Od 13 maja 1974 roku Stowarzyszenie Przyjaźni Rodzin Polsko-Francuskich jest właścicielem Domu Kombatanta 20 rue Legendre 75017 Paris.

Ze względu na niemożliwość nabywania nieruchomości na terenie Francji przez podmioty cudzoziemskie, założono fikcyjne przedsiębiorstwo nieruchomości – SCIMP (Société Civile Immobilière Maison de la Polonia), zarządzane przez pięciu administratorów ”powierników”. Organ powierników został powołany na potrzeby SPK, co jest  uwiecznione w dokumentach notarialnych.
W taki sposób 16 lutego 1948 roku zakupiono budynek przy 20 rue Legendre à Paris.

W latach 70-tych prawo francuskie uległo zmianie pozwalając cudzoziemcom na zakup nieruchomości.

Z tego powodu 17 października 1973 założone zostało Stowarzyszenie Przyjaźni Rodzin Polsko-Francuskich.

13 maja 1974 roku została dokonana transformacja SCIMP dotychczasowego właściciela Domu, w Stowarzyszenie Przyjaźni Rodzin Polsko-Francuskich .

Stowarzyszenie Przyjaźni Rodzin Polsko-Francuskich jest zarejestrowane pod następującym numerem:

RNA: W751033554
SIRET: 811 084 599 00018

W skład obecnego zarządu Stowarzyszenie wchodzą :

Prezes: M Jean Kukuryka
Vice-Prezes: M Czeslaw Maryszczak
Vice-Prezes: M Andrej Zamojski
Sekretarz: Mme Irène Wahl-Damasiewicz
Skarbnik: M Michel Couturier
Członek biura: M Maciej Morawski
Członek biura: Mlle Hanna Talko
Członek biura: Mme Beata Deryng-Santamaria

Who wants to sell the Veteran’s house?

The association of Foyers d’Amitié Franco Polonaise has owned the Maison des Anciens Combattants (House of Polish Veterans) at 20 rue Legendre 75017 Paris since 13 May 1974.

Initially, the Polish veterans had created in 1948 a real estate company to be able to buy this real estate. Indeed as French law at the time did not allow a foreign association to acquire real estate. Thus, on February 16, 1948, the building at 20 rue Legendre in Paris was purchased.

In the early 1970s, the law changed, allowing foreign associations to own property.

In this context the association of Foyers d’Amitié Franco Polonaise (Friendship Association of Polish-French Families) was created on October 17, 1973. The transformation of the real estate civil society owner of the House into association of Foyers d’Amitié Franco Polonaise was thus place on May 13, 1974 by notarial act.

The Friendship Association of Polish-French Families is registered under the following references:

RNA: W751033554
SIRET: 811 084 599 00018

The executives who make it up to date are:

President: Mr Jean Kukuryka
Vice President: Mr Czeslaw Maryszczak
Vice President: Mr Andrej Zamojski
Secretary: Mrs Irène Wahl-Damasiewicz
Treasurer: Mr Michel Couturier
Member of the Office: Mr Maciej Morawski
Member of the Office : Ms Hanna Talko
Member of the Office : Mrs Beata Deryng-Santamaria